آزمايشگاه معماري

مطالب دیگر:
📝پاورپوینت بررسی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بانکداری راستین📝پاورپوینت ملات های سیمانی📝پاورپوینت حرکت شتاب دار📝پاورپوینت جهاد با نفس📝پاورپوینت فتوسنتز📝پاورپوینت علف هاي هرز📝پاورپوینت زخم معده📝پاورپوینت زراعت سیب زمینی📝پاورپوینت فیزیک پایه 1 (مکانیک)📝پاورپوینت زیست بوم گرایی📝پاورپوینت زيست‌ شناسي‌ سلولي‌ باكتري‌ ها📝پاورپوینت زیست‌ شناسی جانوری (جزوه درسی)📝پاورپوینت خلاصه کتاب فیزیک پایه1 (مکانیک) تالیف هریس بنسون ترجمه محمدرضا بهاری📝پاورپوینت فنون موثر در تدریس موفق📝پاورپوینت کیفیت در بتن📝پاورپوینت شیمی آلی 3📝پاورپوینت سفری به درون سلول📝پاورپوینت بررسی عرفان های کاذب نوپدید📝پاورپوینت بررسی رفتار سقف های سبک📝تحقیق جوشكاري و انواع آن📝پاورپوینت خلاصه کتاب بهبودی یا نابودی: 29 راز مدیریتی جک ولش در جنرال الکتریک📝تحقیق آسیب‌ شناسی روزنامه‌ نویسی و خبرنویسی در ایران📝پاورپوینت کلزا📝تحقیق دايكاست (ريخته گري تحت فشار)📝تحقیق جوشكاري با اكسي استيلن
آزمایشگاه,معماری|50477664|pog
نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان آزمايشگاه معماري آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

این متن شامل 42 صفحه می باشدازبعد تاريخي ابداع نيمه رسانا درشهرnew jersey درآزمايشگاه تلفن بل شروعشد.اگرچه امکان ساختsanta clara درسانفرانسيسکوبوداماحالاعموماً به عنوان Silicon valley شناخته مي شود. توجه کردن به اينکه تعداد زيادي ابداعات در Silicon valley به عنوان زاد وولد جادويي شمرده مي شود. جالب است کهپيش ازسال1995سيستمهاي ديجيتالي بااستفاده ازلامپ هاي خلآ وديودهاي نيمهرسانا ساخته مي شد. يک ديود نيمه رسانا که ازنظراندازه خيلي کوچک ا ست درمقايسه با لامپ خلأ انرژي بيشتري مصرف مي کند. درنتيجه درسيستم ديجيتاليداشتن سايزفيزکي بزرگ ومصرف انرژي نسبتاً بالابه چشم ميخورد.


درسال1995اين وضعيت با ظهورترانزليستوربهبود يافت. William schockly جايزه اي رابراي سهم داشتن درابداع وتوسعه ترانزليستوربرنده شد.


درواقع schockly آزمايشگاه تلفن بل را ترک کرد ومؤسسه خود را با نام Schockly semiconductor lab دايرکرد. دوسال بعديک گروه کوچک ازدانشمندان اين مؤسسه راترک کردندومؤسسه خودششان راfair child semicon ductor ناميده مي شد درsilicon valley شروع کردند.


درسال1986دودانشمند ديگربا نامهايrobert noyce وgordon moor مؤسسه Fair child را ترک کردند وشرکت جديدي را بنامintegrated electronsic تأسيس کردند که عموماً به عنوان intel شناخته مي شود.


قابل توجه است که دو دانشمندکه خودرا گرفتارطراحي8080کردند. شرکتintel را ترک کردند ومؤسسه جديدي را بنامzilog کهZ-80 رااختراع کرد را پرکردند.ترانزليستورکه درمقابل ديود خصوصيات مفيدي مانند کوچکي سايزومصرف انرژيکم داشت جايگزين لامپ خلأ شد.تا سال 1965 مدارات وگيتهاي منطقي با اين وسيله ها ساخته مي شد. تکنولوژيساختمان آنهابه سمت استفاده ازنيمه رساناها که IC ناميده مي شد توسعه يافت.روز به روز طراحي اجزاء سازنده بهتر ميشود. طراحي اجزاء IC با ترانزيستورهاجدا ازهم شروع شد. سپسssi (مجتمع سازي در مقياس کوچک) وmsi(مجتمعسازي در مقياس متوسط) وlst(مجتمع سازي درمقياس بزگ) ودرپايان تکنولوژي Vlsi(مجتمع سازي درمقياس بسيار بزرگ) که هم اکنون استفاده ميشود بوجود آمد.


1 تا 10 ترانزيستور در يك تراشهSSI10 تا 100 ترانزيستور در يك تراشهMSI100 تا 500 ترانزيستور تا 10000 تا 20000 در يك تراشهLSI20000 تا 300000 در يك تراشهVLSI
درريزپردازنده هاي8بيتي و16بيتي سايزتراشه هامعمولاً به ترتيب150و350ميلياست. بطورنمونه يک پرداز16بيتي داري000/100ترانزيستوردرساختمان خوداست. وقتي که کميتها رابرسي مي کنيم اندازه گيري، نمايش، ضبط واداره کردن آنها ونشان دادن آنها به صورت شماره اي ورقعي ازاهميت بالايي برخوردار است.درحقيقت،دو راه اساسي براي نمايش مقاومت کميت وجود دارد که آن آنالوگ وديجيتال است.


معرفي آنالوگ:


در اين سيستم کميت ها بصورت نسبي به نمايش درميايند. براي مثال،انحراف سوزن درآمپرسنج در سرتاسرآن نسبي ا ست. دماسنج مثال ديگري است؛سطح جيوه به دما بستگي دارد وهرتغيري در دما برروي ارتفاع جيوه تأثير مي گذارد.


معرفي ديجيتال:


در اين سيستم کميتهابه صورت رقمي نمايش داده ميشوند نه به صورت نسبي.يک مثال دراين زمينه ساعتهاي ديجيتالي هستند. ممکن است مايک ساعت که وقت را درهردقيقه ياثانيه نمايش ميدهد داشته باشيم.اگرچه زمان دريک روزمستمراً تغيرمي کند ولي زمان درساعتهاي ديجيتال مستمراً وپيوسته تغيرپيدا نمي کند بلکه بهصورت دقيقه اي يا ثانيه اي تغيرمي کند.نمايش ديجيتالي،زمان دريک روزبصورت گسسته تغيرميکند.


براساس نوشته هاي فوق،ممکن است آنالوگ به صورت پيوسته وديجيتال به صورت گسسته مورد توجه قرارگيرد.ازآنجايي که خواندن درسيستم آنالوگ موردبحث اصلي ماست هيچ ابهامي درخواندن کميتهاي ديجيتال وجودندارد بنابرين اشتباه هست.


سيستم هاي آنالوگ وديجيتال:


دريک سيستم ديجيتال،چندين وسيله که کميتهاي فيزيکي راکه بصورت ديجيتال نمايش داده مي شوند راکنترل مي کند. بنابرين دريک سيستم آنالوگ نيزچندين وسيله که کميتهاي فيزيکي راکه بصورت آنالوگي نمايش داده مي شوند وجود دارد. به سبب به سبب چندين مزيت تکنولوژي ديجيتال،يک مبدل به تکنولوژي ديجيتال وجود خواهد داشت.


بعضي از اين دليل هاعبارتند از:


1-طراحي سيستم ديجيتال فقط بستگي به حفظ آنها داردومقدار دقيق جريان وولتاژ، مهم نيستند. همينطورتأثيرnoise برروي مدارات ديجيتالي بي اهميت است.


2-جمع کردن داده ديجيتالي بسيار آسانتر ازقفل کردن آنهاست.


3-با افزايش مدارات ديجيتالي بيشتر،دستيابي به دقتهاي مورد نياز امکان پذيراست.


به هرحال درمدارات آنالوگ دقت معمولاً بين3الي4رقم است.


4-برنامه پذيري،طراحي واستفاده ازسيستم ديجيتالي راراحترمي کند.


5-درجه يکپارچگي مدارديجيتال امتيازبيشتري نسبت به مدارات آنالوگ دارد.


بهرحال توجه به اينکه جهان ا ساساً آنالوگ است مهم است.خواندن دما،فشار،مکان سرعت،ارتفاع وجريان ودرحقيقت هرکميتي بدون بيان کردن آن بارقم،زيادمعمول نيست.مثال:


دما وقتي که60درجه بيان مي شود،اگرچه ازروي يک صفحه آنالوگ خوانده مي شود، اما ما درک ميکنيم که کميت بصورت رقمي درآمده است. بهرحال براي بدست آوردن مزاياي تکنيکهاي ديجيتال،معمولاً کميت آنالوگ برفرم ديجيتال غلبه مي کند و سيگنالهاي رقمي شده، پردازش مي شوند وبه فرم آنالوگبرگردانده مي شوند. اگرچه،پردازش وتبديل آنالوگ به ديجيتال وديجيتال به آنالوگ به نظراضافي مي آيدولي با ارزش است. پردازش سيگنال ديجيتالي ازپردازش سيگنالهاي آنالوگ بسيار راحت تراست.


طبقه بندي IC هاي ديجيتالي:


بطورنمونه،مدارات مجتمع ديجيتال قابل دسترسي،ممکن است براساس زيرکلاس بندي شوند:


1-خانوادهTTL


2-خانوادهCMOS


3-خانوادهECL


ماخودمان رامجبوربه استفاده ازخانواده هاي ICCهايTTLوCMOS کرده ايم. وبسياري ازموارداستفاده ازگيت هايTTLوCMOS يکسان وهم ارز هستند ودر مواقعي هم ممکن است اجراي آزمايش فقط با استفاده ازگيتTTL کافي باشد.


تکنولوژي هاي مورداستفاده:


معمولاً درساختن تراشه ها ازتعداد زيادي ترانزليستوريکپارچه استفاده مي شود که تک قطبي هستند مانند: PMOS،NMOS،CMOS،BIPOLAR. خانوادهگيت هايTTLبسيارحساس ترومهم تراز گيت هايSSI وMBIهستند